פסקי-דין ומאמרים שצוטטו בתיק הינשוף

פסקי דין

בג"צ 3132/92 מושלב נ' הועדה המחוזית לתכנון ולבניה פסילת החלטת ועדה מקומית ומחוזית לתכנון ובניה בשל הימצאות חבר הועדה בניגוד עניינים קישור לפסק הדין
תא(נצרת) 2317/03 עפו נ' מחצבות כפר גלעד א.ג.ש.ח בע"מ החלטה בבקשה לפסילת חוו"ד מומחה בשל הימצאותו בניגוד עניינים קישור לפסק הדין
תא(חי') 732/01 לוי תולי נ' חיפה כימיקלים בע"מ החלטה בדבר אי-קבילות חוו"ד מומחה בעניין הקישון – היעדר השכלה, ניסיון או פרסום מאמרים בנושאים המצוים בחוות דעתו קישור לפסק הדין
ע"פ 4682/01 לוי נ' מ"י פס"ד בדבר אמינותו של מכשיר הממל"ז קישור לפסק הדין
רע"פ 8135/07 אהוד גורן ונועם גד נ' מ"י סיפת פסק הדין מלמדת אותנו שאין למכשיר הינשוף "חזקת אמינות" קישור לפסק הדין
ע"פ 639/79 אפללו נ' מ"י מתוך פסק הדין: "אכן, שהרי בתי המשפט אסור להם שיהיו נעולים בפני חידושי המדע, ובלבד שהוכחה אמינותם" קישור לפסק הדין
ע"פ(י-ם) 2453/00 פלר נ' מ"י קישור לפסק הדין
רע"פ 2703/97 שמרון נ' מ"י קישור לפסק הדין
ע"פ(ת"א) 747/96 רחמני נ' מ"י קישור לפסק הדין
בש"פ 2343/00 כהנא נ' מ"י קישור לפסק הדין
ת' 5022/00(תע' אשקלון) מ"י נ' שלמון קישור לפסק הדין
תת"ע (חיפה)3213-07 מ"י נ' יוסף כהן קישור לפסק הדין
ת' 5729/08 (תע' ב"ש) מ"י נ' ציטרון קישור לפסק הדין
בג"ץ 6521/08 קולקר נ' השו' טננבוים קישור לפסק הדין
ת"פ (ת"א) 40250/99  מ"י נ' בדיר קישור לפסק הדין
בג"צ 595/89 שמעון נ' הממונה על מחוז הדרום במשרד הפנים קישור לפסק הדין
ע"פ 112/69 חליחל נ' מ"י קישור לפסק הדין
בש"א 13424/05 קגסקי נ' מ"י קישור לפסק הדין

דיון בהלכת Daubert V. Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., 509 US 579

תפ(ב"ש) 76/93 מ"י נ' סלימאן אל-עביד פסה"ד של השו' הנדל המיישם בהלכת דאוברט כדי לדחות את התזה המדעית שהעלה המומחה, בחוות דעתו הקושרת את הנאשם לסיבי בד שנמצאו בזירת האירוע קישור לפסק הדין
תפ(ב"ש) 73/95 מ"י נ' מאיר כהן פסה"ד של השו' הנדל המזכה נאשם ברצח, שאישומו היה תלוי בראיה יחידה – בדיקת דנ"א. השו' השתמש במבחני דאוברט לפקפק באמינות השיטה עליה חוות הדעת של התביעה התבססה. קישור לפסק הדין
עפ 9724/02 מוראד אבו-חמאד נ' מ"י פסה"ד שבו ביהמ"ש מציין את הקריטריונים של הלכת דאוברט, אך למרות זאת קובע שבדיקת דנ"א מקובלת כיום על הקהיליה המדעית ועל ביהמ"ש ולכן היא ראיה מהימנה שלא צריך לבדוק את עיקרה בכל פעם מחדש. קישור לפסק הדין
אביטל אברהם ושי אלמליח "הרשעה על סמך ראיית דנ"א בלבד?" הארת דין א(1) (התשס"ד) 46 מאמר הבוחן לעומק ומבקר את פסה"ד אבו-חמאד קישור למאמר
יונתן דייויס "קבילות ומשקל ראיות מדעיות במשפט – האם יש מקום לייבא את הלכת דאוברט?" רפואה ומשפט 29 (2003) 50 מאמר מרתק הסוקר את נושא הוכחת הראיות המדעיות ע"פ הלכת דאוברט והיישום בדין הישראלי, מה מעמד חוות הדעת ואילו מבחנים רצוי להפעיל כשמיישמים את הלכת דאוברט על ראיה מדעית. קישור למאמר
עא 1639/01 קיבוץ מעין צבי נ' קרישוב ערעור על פס"ד שפסק למשיב פיצויים בגין עוולות שביצעו הקיבוץ ומ"י בכך שגרמו לחשיפתו של המשיב לאסבסט ולא מנעו אותה, וכך גרמו לו לחלות בסרטן מסוג לימפומה. השו' נאור בדעת מיעוט מתייחסת להלכת דאוברט והייתה מקבלת את ערעור הקיבוץ, כיוון שנטל ההוכחה הוא על התובע, ואם לא הביא ראיה מדעית לכך שיש קשר סיבתי בין חשיפתו לאסבסט לבין סוג הסרטן שהתגלה בגופו, הוא נכשל בהוכחת תביעתו.דעת הרוב, עם זאת, קבעה שהיעדר מחקר שכזה לא שולל את קיום הקשר הסיבתי. קישור לפסק הדין
יונתן דייויס "חידושי פסיקה: הערכת ראיות מדעיות בדין הישראלי-הלכה למעשה"רפואה ומשפט 31 (2004) 139 מאמר המציג את החידושים בפסיקה, וזאת אף לאור פס"ד קרישוב שלעיל קישור למאמר
תפח (ת"א) 1154/05 מ"י נ' אדריאן שוורץ פסה"ד במשפט החוזר, המתייחס בקצרה להלכת דאוברט ולמעמד הראייתי של בדיקת הדנ"א במשפט הישראלי. קישור לפסק הדין
בועז סנג'רו ההגנה העצמית במשפט הפלילי (2000) 398 התייחסות פרופ' סנג'רו לרלוונטיות עדות המומחים לגבי שאלות משפטיות הנוגעות לנשים מוכות, תוך אזכור הלכת דאוברט.
עמדת היועץ המשפטי לממשלה בנושא תניות פוליגרף בחוזים של חברות ביטוח עמדת היועמ"ש, לאור המשפט האמריקני והמשפט המשווה, היא שבדיקת הפוליגרף לא תהווה ראיה מכרעת וסופית בביהמ"ש, וכן שתוצאות הבדיקה לא יכולות להוות ראיה קבילה – אלא אם נערך הסכם לבדיקה, שיבטא את חובת הגילוי של המבטחת ואת זכות המבוטח לחוו"ד נוספת. קישור לקובץ

זה המקום לכתוב תגובה. כאן אפשר לשאול שאלות או לבקש עצה. אנו נעשה כמיטב יכולתנו להשיב