נהיגה בשכרות מתחת לגיל 24

נהיגה בשכרות חקיקה מפלה לצעירים

לנהוג בשכרות אסור בכל גיל. זה ברור. אבל מדוע נהג בן 25 יחשב שיכור רק עם נמצאו בגופו 290 מיקרוגרם אלכוהול ואילו בהיותו מתחת לגיל 24 הוא נחשב שיכור גם נמצאו בגופו רק מעל 100 מיקרוגרם אלכוהול באוויר נשוף?

ובמילים אחרות למי שמלאו 24 אסור לנהוג בשכרות. לשתות מעט אלכוהול מותר. למי שטרם הגיע לגיל 24 – אסור לשתות בכלל אלכוהול אפילו לא חצי כוס בירה בטווח של ארבע שש שעות  מbהיגה… (אם הינשוף תקין).

במדינת ישראל יש חוק אחד לבני 24 ומטה וחוק אחר לבני 24 ומעלה. בשפה פשוטה יש כאן אפליה על בסיס של גיל, ולמעשה החוק הזה איננו חוקי כי הוא נוגד את חוק היסוד כבוד האדם וחרותו, הקובע את השוויון בין האזרחים ואוסר אפליה.

ובכל זאת איך חוק שחוקקה הכנסת יכול להיות בכלל "לא חוקי"? כאזרחים מן השורה ודאי שמעתם שבג"ץ פסל בשנים האחרונות כמה וכמה חוקים, וזה אפילו הרגיז מאד את הממשלה וכמה חברי כנסת שסברו שיש בכוחם לחקוק כל מה שעולה על דעתם.

כאשר בית המשפט העליון נזקק לסוגיה הזו, הוא ניתח כמובן את לשון חוק היסוד הזה, ועוד חוקי יסוד וקבע כמה כללים ברורים לאמור מתי חוק הוא בלתי חוקי או בלתי חוקתי ועל כן יש להתעלם ממנו.

הכלל הראשון הוא שהחוק לא יהיה נוגד לזכות המוענקת בחוקי יסוד. חוקי יסוד הם חוקים שנחקקו ברוב מיוחד (רוב מוחלט כלומר למעלה מ- 61 תומכים, או אפילו רוב מיוחס כמו למשל שני שליש מחברי הכנסת), ולא סתם בהצבעה של 45 בעד ו-12 נגד.

הכלל השני הוא, במצטבר, שתכלית החוק הייתה תכלית ראויה – כלומר שבמבחן משפטי נמצאה לחקיקה תכלית מוצדקת והוגנת, שאיננה מפלה בין בני אדם באופן שרירותי, והיא באה לשמור על האינטרס של כלל החברה.

הכלל השלישי הוא שהאבחנה בין האוכלוסיה הכללית לאוכלוסיה המיוחדת היא על בסיס מדעי מבוסס ובדוק שגם עשה את האבחנה וגם מבטיח שהפעולה על פיה תועיל לכלל הציבור והפגיעה הזו תביא באופן ודאי לתועלת רבה.

הכלל הרביעי הוא שבעת החקיקה נתנה הכנסת דעתה לכל אלו, הייתה ערה לאפליה ושקלה בכובד ראש את הנזק והתועלת על סמך מידע מדעי בדוק.

אף אחד מהגורמים הללו לא התקיים בעניין החקיקה הקובעת חוק אחד לפלוני וחוק אחר לאלמוני עם קו מפריד שהוא גיל 24.   

הכנסת אישרה את החוק הזה בקריאה ראשונה ברוב של 11 איש נגד אפס מתנגדים ובקריאה שניה ושלישית ברוב של 14 נגד אפס נמנעים. בשני המקרים היה זה בשעת לילה אחרי יום דיונים מתיש וללא כל דיון ענייני. אף חבר כנסת לא נשא נאום ולא אמר את דברו, ) פרט לזה שהציג את החוק, ובשום מקום לא נתנו את הדעת לאפליה, או לבסיס המדעי של התועלת הצפויה מכך.

גם בועדת הכלכלה של הכנסת שם דנו בחוק, התקיים דיון שטחי,  בלי שאף אחד מהתנאים המוקדמים לחקיקה מעין זו לא התקיים ואף אחד לא נתן את דעתו לסתירה בין חוקי היסוד לחקיקה הזו. להאשים את הצעירים זו כנראה מטבע עוברת לסוחר ולא צריך בעניין הזה עובדות….. (איזו ייחוד יש בגיל 24?)

מכאן שהדין הוא שבתי המשפט ידחו כל בקשה להפלות בין צעיר שהוא מתחת לגיל 24 וזה שהוא מעל גיל 24.

מי אם לא בתי המשפט צריכים להקפיד על החוק?

הבה נניח הנחה עגומה שעד עכשיו אף אחד לא שם לב. הנה הרמתי דגל אדןם! זהירות אי חוקיות, אפליה!!

 

זה המקום לכתוב תגובה. כאן אפשר לשאול שאלות או לבקש עצה. אנו נעשה כמיטב יכולתנו להשיב