איך פועל ינשוף

עיין גם ב בדיקת ינשוף – איך זה עובד   ;  ליקויים בהפעלת הינשוף  ; כיול הינשוף הסבר לעורכי דין הסבר בוידאו על הפסול בכיול גז ;
משטרת ישראל לא רוצה שתדעו איך פועל ינשוף. היא מונעת מעורכי הדין לדעת איך פועל ינשוף. היא שולחת לחזית המשפטית "טכנאי מעבדה" שמעידים תחת שבועה שאינם יודעים כיצד פועל ינשוף. הבו לי איש משטרה אחד שמוכן לעמוד לחקירה שבה ישיב לשאלות טכניות כיצד פועל ינשוף. אי אפשר כמובן ללמוד את כל התורה בשיעור אחד, אבל אפשר לעשות זאת בשלבים, ועל כן הכנתי כאן תרשים סכמטי של חלקי הינשוף העיקריים המתאר את תהליכי המדידה השונים שהמכשיר מבצע.
מכשיר הינשוף מופעל בשלושה מצבים שונים שלכל אחד מהם תרשים זרימה שונה של האוויר במסלולי המכשיר. אפרט להלן את שלושת תהליכי הזרימה.

תזרים בדיקת נשיפה

מטבע הדברים תזרים זה מתחיל בנשיפת הנושף דרך פיית הנשיפה (1) שהיא פייה נשלפת וצריך להחליפה לאחר כל בדיקה. האוויר נכנס לצינור הנשיפה (2), מחומם בו, ויוצא דרך מסננת (3) למניעת כניסת גופים זרים, ישר אל תא המדידה המרכזי – הפוטו אלקטרי (אינפרא אדום) (4) , ודרכו לתא המדידה המשני – האלקטרוכימי (5) המכונה EC , תאי המדידה משגרים את התוצאה למוח של המכשיר שהוא בעצם מחשב (6),  וזה אחרי עיבוד, מעביר את התוצאה למדפסת המפיקה פלט (7).  האוויר נפלט החוצה דרך פתח היציאה (10).

תזרים בדיקת כיול

בדיקת כיול היא בדיקה שבה מזרימים אוויר דחוס עם ריכוז ידוע של אלכוהול לינשוף, לא דרך צינור הנשיפה  אלא דרך פתח בצידו האחורי של הינשוף (11). האוייר מגיע לתאי המדידה (4) ו-(5), וכמו בבדיקת נשיפה רגילה מועבר המידע למעבד (6) ויוצא פלט (7). שאריות האוויר  יוצאות מפתח היציאה (10).  השסתום (9) מנווט את דרכו של האוויר.

בדיקת blanck

אחרי כל בדיקת כיול ואחרי כל בדיקת נשיפה צריך להבטיח שמכשיר הינשוף "נשטף" משאריות האלכוהול שבנשיפה הקודמת, שמא התוצאה מושפעת מאדי אלכוהול שהשאירה אותה נשיפה. לשם כך נכנסת לפעולה המשאבה (8), אשר דוחסת אוויר מהסביבה אל תוך הינשוף כולל אל תאי המדידה (4) ו-(5), וכן את צינור הנשיפה (2) דרך המסנן (3) מפנים המכשיר לכיוון החוצה, כך שמתבצעת שטיפה ממש. אף שלא ידוע לנו מה עושה המוח של המכשיר (6), ואנו מניחים שהוא מקבל מידע מתאי המדידה –  המדפסת (7) מדפיסה :blanck = אפס כראיה לכך שהשטיפה הוכתרה בהצלחה.
אלו הם שלושת תרשימי הזרימה, וחשוב להבין אותם כיוון שלמשל, מהם עולה שבבדיקת הכיול לא מתבצעת כלל בדיקה של צינור הנשיפה, או במילים אחרות צינור הנשיפה לא נבדק כלל בין בדיקה תקופתית למשניה. ואם למשל נוצרת חסימה מאיזו סיבה, ובעיקר חסימה חלקית ברשת הסינון (3), פעולת השטיפה של הצינור בתזרים הבלאנק מפוקפקת מאד על כל המשתמע מכך.