נהיגה בשכרות ואסטמה

לא הצלחת לנשוף בגלל אסטמה? מה יהיה?

השאלה בכותרת איננה מה הדין אלא מה יהיה, ולא במקרה. הסיבה היא שהדין איננו מיושם ככתבו  וכלשונו ורוב השופטים, כמו כל השוטרים, נוהגים במי שלא נשף בגלל מגבלה גופנית או נפשית, או במי שנשף ולא הצליח להרשיע את עצמו בנשיפה הגונה מלאת אלכוהול, כנוכל שהכשיל את הבדיקה!

זו נקודת המוצא. ובכל זאת, קל לי יותר להגן על כאלה שנשפו אל תוך המכשיר כמה שיותר פעמים ולא סיפקו את מנת האוויר שהמכשיר דורש מאשר על אלו שלא נשפו כלל, ובית המשפט רואה אותם כסרבנים שראוי להחמיר איתם בענישה.

אל תטעו – באמתחתי זיכויים רבים של כאלה וגם כאלה, אבל מי שלא נשף כלל מציב בפני אתגר גדול מאוד. אני פוסח על שיטות עבודתי במקרים כאלה, ועובר הישר לאלו שנשפו ובכל זאת הוכרזו כסרבנים, ומואשמים בשכרות ממש, כמו הלקוח שאת הדוגמה שלו אני מביא כאן למטה.

כדי שמכשיר הינשוף ייתן תוצאה המכשיר דורש ליטר וחצי אויר נשוף.  אם הוא מקבל פעמיים ליטר וחצי אוויר נשוף הוא יכול לתת תוצאה. אם הוא מקבל פעם אחת ליטר וחצי ושש נשיפות נוספות עם פחות מזה, הוא יכריז שאין באפשרותו לתת תוצאה.

אפילו אם המכשיר הוציא פלט, ומתחילה סדרת נשיפות חדשה ובסדרה הזו תצליחו לתת נשיפה אחת "טובה" באחד משלושת הניסיונות הראשונים ולא תצליחו מעבר לזה, לא יצרפו את הנשיפה הטובה מן הסדרה הראשונה לשנייה ותוכרזו כסרבנים….

אלא מה – מפעיל הינשוף איננו בעל כישורים מקצועיים להכריז על סרבנות ולהכרזה שלו אין תוקף של מומחה. זאת ועוד, ריבוי הנשיפות גורם להפרת האיזון התרמודינמי בריאות, ולכן צפוי שהפער בין תוצאה אחת "טובה" לאחרת בהפרש של חמש נשיפות ומעלה, כל כך גדול, שהדבר עלול להצביע על כשל במכשיר. כאמור, פער העולה על 10 אחוזים בין התוצאות הוא פער שמעמיד את המכשיר בחזקת פסול למדידה.

זאת ועוד, מכשיר שלא נשפו בו – אינו מצריך הוכחת תקינות. מכשיר שנשפו בו נותן לי נקודות אחיזה מקצועיות רבות להטיל דופי בתקינותו.

המסקנה היא שעדיף לנשוף גם אם הקושי בלתי נסבל.

יש פסיקה חמורה מאד המעמידה את מי שנכשל בנשיפה כאשם מוחלט. יש שופטים בבית המשפט המחוזי שקבעו קביעות דרקוניות ממש שמשמעותן: אין כזה דבר לא יכול, יש רק הונאה והתחמקות של שיכור!

ובכל זאת המשטרה  מוצאת את עצמה פעם אחר פעם מול זיכויים, ולכן היא מסכימה להסדרי טיעון מקלים. הנה למשל מקרה מהזמן האחרון (אוקטובר 2013), שבו טענתי שהלקוח עובד במפעל מלט, וכי לאחרונה התגלו אצלו בעיות נשימה, והתוצאה הייתה פסילה מלנהוג של חודשיים בלבד, ואפילו משמעותית יותר העובדה שהתנאי שהצבתי, שסעיף האישום יומר לסעיף שהמילה שכרות איננה מוזכרת בו 26(4) לפקודת התעבורה – התקבל!

 כתב האישום והפרוטוקול המלא. 

 

זה המקום לכתוב תגובה. כאן אפשר לשאול שאלות או לבקש עצה. אנו נעשה כמיטב יכולתנו להשיב