נ/165הצעת כב' השופט חן לצדדים מיום 9.1.08

נוכחים : עו"ד קולקר, עו"ד סמו, רפ"ק כתר, עו"ד יוני שניאור, עו"ד בר-שליט, ד"ר פוליצ'וק.

החלטה

לאחר שיחה בת כמחצית השעה מחוץ לפרוטוקול בין הצדדים מציע בית המשפט לצדדים לשקול הסדר דיוני אשר יחול על כלל תיקי התעבורה אותם מנהל עו"ד קולקר, לרבות התיקים המצויים כעת בערעור בבתי המשפט השונים, מתוך מגמה למשוך את לשכת עורכי השין להסכמה לתוך אותו הסדר.

בית המשפט מציע כי מכשיר הינשוף ייבדק על ידי צוות מומחים שזהותו תוסכם בין התביעה לבין ההגנה לבין נציג רשמי של לשכת עורכי הדין ו/או הסנגוריה הציבורית.

המכשיר יועבר לבדיקת אותו צוות באופן שהצוות ילמד את המכשיר ואת תכונותיו, יעיין בכל חומר אשר יוגש לו על ידי הצדדים הנוגעים בדבר ו/או על ידי הציבור הרחב בפרק זמן שיוכתב על ידי בית המשפט וישמע טענות אקדמיות – מדעיות, באשר לאופן הבדיקה של המכשיר ויכולותיו לבצע את אשר היצרן מצהיר כי הוא מבצע.

לאחר שצוות הבדיקה יסיים עבודתו וחווה דעתו באשר לאמינותו של המכשיר וכללי ההפעלה הנכונים לו בתנאי הארץ, , יחווה דעתו הצוות בנוסף לשאלת הסתברות הטעות באותו מכשיר, באשר ליכולתו לשמש מכשיר עליו ניתן להסתמך בהליך פלילי.

לאחר קבלת חוות הדעת בנושא אמינותו של המכשיר וכללי ההפעלה שלו, אם ימצא אמין, תהא תוצאה זו וחוות דעת זו מקובלת על ההגנה באופן שלמכשיר תקום חזקת אמינות, אם תיקבע כזו ומן הצד השני, תחדל המשטרה מלהשתמש בו אם יקבע כי המכשיר אינו אמין.

ההגנה תוכל להמשיך ולטעון טענות משפטיות מכל מין וסוג, לרבות שאלות הדורשות פרשנות משפטית בדבר רמת האלכוהול הנכונה בארץ או האישורים שניתנו למכשיר אם ניתנו כאלה ואחרים מן הבחינה המשפטית הטכנית ועוד ועוד, אך לא בעניין אמינותו של  המכשיר, אם יקבע המכשיר כאמין, להבדיל כמובן משאלות הנוגעות לאופן הפעלתו בשטח ע"י השוטרים, שאלות אשר לעד תהיינה במחלוקת בין התביעה להגנה.

כל התיקים המנוהלים על ידי עו"ד קולקר וכן על ידי עורכי דין אחרים שיצטרפו להסדר זה, יוקפאו בכל הערכאות עד למתן חוות דעת אותה וועדה מוסמכת.

רשמתי לפני את הצעתו של עורך דין קולקר לפיה תיקים המצויים בערעור ואשר הנאשמים באותם תיקים מתקרבים לפסילה בת 12 חודש, אשר תחייבם במבחן עיוני ומעשי, יינתן בעניינם עיכוב ביצוע גזר דין באופן מוסכם.

רשמתי במקביל את הערתו של עו"ד סמו לפיה עיכוב הביצוע, במיוחד בהליך הערעור, הינו בלתי אפשרי מהבחינה הפרקטית ואגף התנועה לא יכול להסכים לכך.

לא בכדי נרשמה כל ההצעה כהצעתו של בית המשפט ולא כתחילת הסכמה מפי הצדדים ולא בכדי לא נרשמו דברי הצדדים עד להערות האחרונות שנאמרו.

בית המשפט מציע לקיים הליך מעין גישור בין הצדדים כדי לנסות ולהגיע להסכמה דיונית על בסיס הדברים שנכתבו לעיל.

תאריך ה- 15.1.08 בין השעות 10 ועד 1300 פנוי ביומנו של בית המשפט, ואם קיימת ראשית הסכמה לדברים האמורים, למרות שברי לבי המשפט כי קיימים פרטים השנויים במחלוקת, ניתן לקיים את הישיבה האמורה בלשכתו של השופט.

הצדדים יודיעו לבית המשפט בין אם טלפונית ובין אם בעל פה האם ניתן לקיים את הישיבה האמורה כאשר מצידה של את"ן יופיע גם עו"ד דן שני.

ניתן היום ב בטבת, תשס"ח (9 בינואר 2008) במעמד הצדדים.

אביטל חן

שופט

זה המקום לכתוב תגובה. כאן אפשר לשאול שאלות או לבקש עצה. אנו נעשה כמיטב יכולתנו להשיב