תאונה קטלנית, גרם מוות ברשלנות או הריגה?

מדיניות הענישה בדיני התעבורה הולכת ומתקשחת. לחץ ציבורי הולך וגדל דורש מהשופטים להחמיר בענישה, ואכן ההחמרה הזו הולכת ותופסת מקום נרחב יותר ויותר, ובמקביל שופטים רבים רואים עצמם מחויבים להימנע מהקלה בעונש בשל ביקורת נוקבת של ערכאות הערעור ולא רק בגלל תגובות מתלהמות בעיתונות ובטלוויזיה.

התביעה והעיתונות מדברים על כל הנהגים שקיפחו חייהם של אחרים באותה שפה ובאותם ביטויים כאילו אין הבדל בין מי שנקלע לתאונה בגלל טעות אנוש ובין מי שיצא לדרך כשהוא מסומם. צריך לדעת שמי שיצא להשתכר ונהג לא דומה למי שמצאו אצלו בדם מעט אלכוהול ואילו בפועל לא היה שיכור ואין קשר בין האירוע לשכרות.

לפעמים אני יושב  מול נהג שעולמו חרב עליו, וכל האירוע הוא עבורו פשוט סיוט אחד גדול באמצע החיים, והוא מקווה כי בעוד רגע יתעורר ויגלה שחלם חלום רע. הבה נודה על האמת, אילו היה הנהג הזה מגיב מעט קודם, מנסה למנוע את התאונה והרג בעצמו – ההרוג האחר, הנהג האחר – הוא היה זה שעומד לדין על קיפוח חיי אדם. ובמילים אחרות, רק ידי המקרה שזימנה את שניהם לאירוע הטראגי היא זו שקבע מי יחיה ומי יעמוד לדין ויהיה מטרה לנקמנות לוהטת של מנגנון אכיפה חסר פשרות?

לפי הדין על בית המשפט לשקול את כל הנסיבות, אבל לפני שהוא יעשה זאת יהיה עליו לקבוע אשמה. כלל ראשון בעיני הוא לבחון היטב את האשמה. לא לקבלה כמובנת מאליה. לא להיבהל מנחרצות התביעה. יותר מדי פעמים הנחרצות הזו לא הייתה מבוססת היטב.

ובכל זאת, אם האשמה מוכחת, על בית המשפט לשים לב לכל נסיבות המקרה, לבחון כל מקרה לגופו ועל פי נסיבותיו, ובשים לב לפרטים המבחינים מקרה זה מאחרים שכבר נדונו. עונשו של הנאשם ייגזר רק לאחר בחינת האיזון בין השיקולים השונים ומשקלם היחסי, – נסיבותיו האישיות של הנאשם מצד אחד ומדיניות הענישה והאינטרס הציבורי מן הצד השני.

גרם מוות ברשלנות" ו"הריגה" – מה ההבדל?"

בתאונת דרכים קטלניות נהרגים בני אדם. ההרג הזה צפוי ובלתי נמנע. ובכל זאת מי שאיתרע מזלו להיות מעורב בזה, נדרש לתת את הדין על קיפוח חיי אדם לא מואשם תמיד באותה עבירה ואפילו לא באותו בית משפט.

בעוד מי שמואשם בגרימת מוות ברשלנות עומד לדין בפני בית משפט השלום, ושופט אותו אותו שופט שדן באי ציות לתמרורים, הרי מי שעומד לדין באשמת הריגה מואשם בבית המשפט המחוזי, ושלושה שופטים יחרצו את דינו.

גם העונש הנקוב בחוק שונה בתכלית. העונש המקסימאלי בחוק על עבירת גרם מוות ברשלנות הוא שלוש שנות מאסר, ובני משפחת המנוח אמרו מיד – רק שלוש שנים מחיר חיי אדם? לעומת זאתו בהריגה העונש המקסימאלי הוא עשרים שנות מאסר – כן עשרים, והנאשם ובני משפחתו ימרטו את שערות ראשם ולא יוכלו להאמין שאדם מן הישוב יכול להיקלע למלכודת משפטית קטלנית שכזו שהורסת את חייו וחיי משפחתו.

היכן האיזון הרצוי? יש בכלל איזון אפשרי? מה תפקידו של השופט? אלו שאלו מורכבות. אלא שכיום המשקל הגדול ביותר לקציבת העונש איננו לא השופט ולא סעיף החוק – האווירה בציבור שהיא בעצם האווירה בכלי התקשורת – היא היא השחקן מספר אחד בקציבת העונש.

בדבר אחד אין הבדל בין העבירות – על התביעה להוכיח מעבר לכל ספק סביר שהנאשם גרם למוות, שמעשי הנאשם הם שהביאו למותו של הקורבן, ולא די בזה שהייתה תאונה ומישהו מת – יש חובה ברורה להוכיח את אשמה – כלומר שההרג הוא תוצאה של פעולה אות מחדל של הנאשם, ולא די בזה שהנאשם איננו יודע להסביר מה קרה או להוכיח שאיננו אשם.

ועוד דבר אחד – בשום מקרה לא צריך להוכיח שהנאשם רצה במותו של הקורבן. מוסכם על הכל מראש שהמוות הזה לא היה מכוון ומוסכם על הכל שמדובר בתאונה שאיש לא רצה בה.

אז מה בכל זאת ההבדל? ההבדל נעוץ ביסוד הנפשי. מה פירוש היסוד הנפשי? את זה אנסה לבאר במילים פשוטות.

"גרימת מוות ברשלנות". השאלה היא מה זו רשלנות? כל אחד יכול להאשים את זולתו ברשלנות ולומר לו שנהג ברשלנות ו"עובדה" שהנהיגה הביאה לנזק. אין בזה כמובן הוכחה במובן המשפטי. במובן המשפטי צריך קודם לכל לבודד את המעשה או המחדל שגרמו לאירוע, ולשאול מה היה צריך הנהג לעשות כדי למנוע את האירוע. ברור שכל דבר אפשר למנוע בחכמה שלאחר מעשה, ובכל זאת מה עושה מעשה אחד או הימנעות מלעשות מעשה למרשיע?

כדי שהנהיגה תיחשב "רשלנית" על התביעה להוכיח בפועל שהנאשם עשה משהו רשלני, כלומר מעשה שאדם סביר לא היה עושה? מי הוא אותו אדם סביר? מי יודע איך הוא היה נוהג? זה תפקידו של בית המשפט לקבוע! במילים פשוטות יותר בית המשפט מכיר בזה שהנאשם לא התכוון לנהוג ברשלנות,  ושאפילו אולי מבחינתו לא נהג ברשלנות, אבל בית המשפט יכול לקבוע כי כך לנהוג זו התנהגות רשלנית.

התובע והסנגור, יכולים באמצעות מומחים לנסות לשכנע את בית המשפט מה נורמטיבי ומה צריך להיחשב רשלני – ובית המשפט מחליט – הנאשם יושב ומן הצד ושואל את עצמו לא אחת: האם המשפט הזה עלי?. הרי שום דבר מזה לא עלה בדעתי. כמעט הכל בתאוריה.

מה אם כן עולה לרמה של הריגה? מדוע אם למשל מוסכם על הכל שכך לא מתנהגים זו לא הריגה? התשובה היא כזו: כדי שזו תהיה גרימת מוות ברשלנות, צריך להיות מוסכם על הכל שהנאשם נקלע למצב של רשלנות  שלא בידיעתו, שלא היה מודע לה. הוא לא היה אדיש לחיי אדם, ולא העלה על דעתו שהוא עלול לגרום לאסון שנגרם- אבל יחד עם זאת היה מצופה ממנו לנהוג אחרת.

לעומתו, מי שבית המשפט יעריך שהכניס את עצמו למצב המסוכן ביודעין, אבל היה אדיש ולא איכפתי לתוצאות היכולות לנבוע ממעשהו, הוא כבר בעל יסוד נפשי פוזיטיבי המכונה :"זדון".

מדובר במשהו הנעשה בדרגה העולה על רשלנות סתם, שבה אנו "מלבישים" מחדל על אדם לפי מה שהיה צריך לעשות ולא לפי מה שהבין וידע בפועל, כאן כבר צריך להוכיח שהנאשם ידע, הבין ועבר עבירה ביודעין, מתוך אדישות לסיכון חיי הזולת.- די בזה כדי להרשיע בעבירת הריגה.. (לא צריך להוכיח שהתכוון להרוג).

מי שיעקוב אחר הפסיקה והנמקות התביעה והשופטים ימצא שההבחנה הזו בעייתית מאד. מקרים רבים שיכולים להיחשב רשלנות מוחמרים לדרגת הריגה ואיש לא מצליח להבין מדוע ואיך במלל, והרבה מלל,

יכולתי להציג כאן רשימה ארוכה של פסקי דין שמנמקים זה לכאן וזה לכאן מה ראוי ומה לא ראוי, מה רשלנות ומה לא רשלנות, ולא תשכילו יותר מאשר להבין שמי שנקלע כבר למערכת הכוחנית הזו, צריך לנהוג בדרך הבאה:

לנשום עמוק, לתת לעצמו דין וחשבון על מה שאירע ולהחליט שעליו לאסוף כח ולהתמודד עם  המציאות החדשה.

לא להתעכב, לדחות מעליו את כל מי שאומר לו – חכה אולי לא יוגש כתב אישום, ולשכור לעצמו מיד איש מקצוע שיבחן את הנסיבות ויאסוף כל חומר ראיות שניתן לאסוף באופן עצמאי בזמן אמת.ולהתחיל להתוות קווי הגנה אלטרנטיביים מגובים בראיות.

ומה לא – אל תתפתו למי שמראש ויתר על האפשרות שתזוכו מכל אשמה. לא!

התעדכנו בעמוד המידע תאונות דרכים קטלניות אתה חי בסרט? תן לנו לעזור לך מעט

בהצלחה.

זה המקום לכתוב תגובה. כאן אפשר לשאול שאלות או לבקש עצה. אנו נעשה כמיטב יכולתנו להשיב


תגובה אחת ל-“תאונה קטלנית, גרם מוות ברשלנות או הריגה?”

 1. ערב טוב לעורך הדין קולקר.
  שמי אריאל ואני בחור נורמטיבי בן 26 עובד ולומד לתואר ראשון, לפני כשנה וחצי יצאתי לבילוי עם חבריי, שתיתי מספר משקאות אלכוהולים, למען ההגינות אציין ששתיתי לא מעט, האחרון שבמשקאות היה לקראת השעה 2:00 לפנות בוקר, בבוקר
  שלמחרת בסביבות השעה 6:30 נהגתי ברכבי והייתי מעורב בתאונת דרכים, נכנסתי לצומת מרומזר ובמרכז הצומת התנגשתי ברכב מסחרי ישן מאוד, הרכב היה כה ישן, שאף לא הייתה מותקנת בו חגורת בטיחות, והנוהג ברכב המסחרי עף דרך השמשה הקדמית ונפצע באורך אנוש, ולאחר מכן נפטר מפצעיו בבית החולים (נפטר לאחר כחודש ימים) הנפטר היה גבר קשיש בשנות השמונים לחייו. מיקום התאונה היה קרוב לתחנת משטרה ותוך מספר דקות התמלא המקום במספר רב של ניידות, לא נראיתי שתוי, והתנהגתי באופן רגיל לחלוטין.שני שוטרים תשאלו אותי במקום, לקחו את פרטי ורישיון הנהיגה שלי,ואף לא חשבו לעשות לי בדיקת נשיפה, לאחר מכן התפניתי לבי"ח באמבולנס במצב קל,(באותה המידה יכלתי ללכת לביתי ולא היו בודקים את האלכוהול בכלל) כשעה וחצי לאחר ההגעה שלי למיון הגיע בוחן תנועה, הבוחן תחקר אותי וביקש מימני לבצע בדיקת דם, כמובן שהסכמתי, הרי שתיתי שעות רבות קודם לאירוע, משהגיעו תוצאת הבדיקה חרב עליי עולמי, מצאתי עצמי מואשם בנהיגה בשכרות,נסיעה ברמזור אדום ובהריגה.
  המשפט שלי מתנהל בימים אלו ממש במחוזי פ"ת (שופטת אחת ולא שלושה כפי שרשמת במאמרך בנושא)ואני מיוצג ע"י עורך דין מוכר הנחשב לאחד המומחים בתחום. אציין שאני לוקה בתסמונת טוראט (תסמונת נוירולוגית אשר לה לכל הדעות גם השפעות נפשיות) עדת התביעה המרכזית היא נערה שעברה במקום והייתה עדה כביכול לתאונה,אני אומר כביכול כי היא לא ראתה את הרמזור שלי, ומניחה שהוא היה אדום, הנערה העידה לפני מספר ימים בבית המשפט, ונשמעה כמו בוחנת תנועה מנוסה, כלומר תודרכה והושפעה רבות ע"י הפרקליטות, בעדותה במשפט ציינה דברים חדשים אשר לא אמרה בעדותה הראשית שנגבתה בסמוך לתאונה, נראה כאילו הנערה הושפעה רבות ע"י הפרקליטות ששכנעו אותה שאני הוא אוייב הציבור מספר אחת.
  כשנשאלה ע"י סנגורי מדוע לא אמרה את הדברים כשהעידה לראשונה היא ענתה "לא שאלו אותי".

  לאחר עדותה ובתום שני דיונים ארוכים, אמרה השופטת לסנגורי כדרך אגב, "אני במקומך הייתי פונה לפרקליטות ומנסה לשוחח עימם, מאחר והדברים לא מתקדמים כפי שהיית רוצה." הסנגור ענה לה איזה משפט המדבר על חריצת דין לפני שמיעת כל העדויות והסיכומים, השופטת עידנה את דבריה ואמרה "בוא נאמר שהתובעת יכולה להיות מרוצה מאוד מאיך שמתנהל המשפט, ואני במקומך הייתי מנסה לדבר עם הפרקליטות…"
  אני מפוחד מאוד, ומצבי מתדרדר, אני אדם שלמרות הרבה מאוד קשיים אישיים (החיים בצל התסמונת, משפחה דתית מאוד ולא תומכת – אני חוזר בשאלה) הצליח להגיע למקומות ולהתפתח, כל יום שעובר אני מרגיש שאני מאבד הכל, הטוראט משתלט על חיי (הטוראט מושפע בעיקר ממצבי לחץ ומצב נפשי), אני סובל מאוד מתנועות בלתי רצוניות בגלל הלחץ, דבר אשר גורם לי בעיות רבות בחברה, ובמקום העבודה שלא יודע על התסמונת, או מצבי המשפטי , כל החיים עבדתי מאוד קשה כדי להתמודד,להתגבר ולהצניע את הטוראט, ולהצליח למרות הקושי, ואני מרגיש שהכל יורד לטמיון, אין סיכוי שאשרוד מאסר, והלחץ פשוט הורג אותי כל יום מחדש.
  לזכות עורך הדין שלי יאמר שהוא עושה רושם של מצדיק את התשלום הגבוה, אציין שאני משלם לו את כל כספי ואף את הכסף שאין לי, כמה כסף יכול סטודנט בן 26 לחסוך? לקחתי הלוואות רבות כדי להעסיקו,והוא מקצוען ללא ספק, ובקיא מאוד הן בעניין התעבורתי, והן בפלילי, למשל בשלב שחקר את המומחה לטוקסיקולוגיה מטעם התביעה, לא היה ברור מי המשפטן ומי הדוקטור, הוא גם לא הציע לי עסקת טיעון כל שהיא, ואמר שהמחיר שמבקשת התביעה הוא גבוהה מידי, ומדבריך אני מבין שזה מראה שהוא באמת עושה הכל ולא מנסה להתחמק מדיונים ולסיים את התיק בפשרה (למרות שאני מאיץ בו לפשרה מאחר וקשה לי מאוד להתמודד, אני בסך הכל רוצה לשים את הפרשייה הזאת מאחוריי) הבעיה היא שאני מרגיש שהוא מאוד יהיר ואולי יותר מידי בטוח בעצמו, דבריה של השופטת בתום שני דיונים אומרים המון מבחינתי, אני פוחד שהוא כלכך עסוק בלהתנצח ולהראות שהוא יודע הכי טוב, ושהוא שוכח שהשופטת קובעת את גזר הדין, ולא הוא בעצמו, הוא כמעט ולא העלה את נושא הטוראט, שלדעתי יכול לשמש קלף חזק מאוד בשלב הטיעונים לעונש, וזאת במידה ותיהיה הרשעה. הייתי שמח לקבל את דעתך, האם אתה חושב שאני צריך "להכריח" אותו להיפגש עם הפרקליטות? או לשנות את הקו? יכול להיות שיש לו מניע כל שהוא שאומר שהוא את המלחמה יקיים ומבחינתו מקסימום להפסיד? אוליי הוא פשוט לא רוצה לוותר על ההמלחמה? מטעמי מוניטין למשל?
  בשיחה שקיימתי איתו לאחר הדיון האחרון, הוא אמר: "למרות דברי השופטת, אני מרגיש הרבה יותר טוב עכשיו עם התיק, ומצבנו הרבה יותר טוב"
  הייתי מעוניין לקבל את דעתך האם לתת לו לעשות את עבודתו, או שצריך "לנענע" אותו לכיוון אחור, למשל כיוון הטוראט…
  לא דיברתי על הרישון מאחר וזה פשוט לא מעניין אותי, מצידי לא לנהוג יותר , רק לסיים את הסיפור הזה(אני בפסילה מיום התאונה לפני כשנה וחצי) והרישיון היה גם מקור פרנסתי, עבדתי כסוכן מכירות, ופוטרתי ממקום עבודתי לאחר השימוע בו נלקח לי הרישין מאחר ולא יכלתי לבצע את עבודתי
  בתודה מראש אריאל
  ______________________________________________________________________________________________________________________,,,,,,,,,,
  אריאל,
  הסיפור שלך נוגע ללב, והוא מקפל בתוכו את כל הדילמות שיש בתאונת דרכים קטלנית.
  התאונות הללו קורות על פי רוב לאנשים נורמטיביים כמוני וכמוך. משקורית תאונה כזו הופך הנהג לאוייב העם, והוא עצמו נכנס לדכאון עמוק. זה בלתי נמנע. גם ה"עליהום" וגם הדיכאון בלתי נמנעים.
  תשובתי על פי החומר שציית היא כזו:
  תן אמון בעורך הדין. הוא יודע את מלאכתו. לגבי השופטת יש שתי אפשרויות: אם היא חדורת מוטיבציה להרשיע, אזי התביעה יודעת זאת ואין לך סיכוי טוב לקבל עונש נמוך משמעותית בהסדר. אם היא פתוחה לשמוע – הרי שעורך הדין שלך מוחזק כמי שיודע מה הוא עושה. אתה בדיכאון. שיקוליך לא רציונאליים – אני מעריך את עורך הדין שנוטל אותך על כתפיו ולא בורח להסדר הנוגד את מצב העניינים.

  בהצלחה.

  דוד