חומצת חשיש מה זה בעצם

חומצת חשיש איננה "תוצר חלוף חומרים" של קנאביס!

כתבי אישום רבים מוגשים אחרי שבבדיקה של דגימת שתן נמצא חומר הקרוי "חומצת חשיש". כל הדיוט שקורא את השם בטוח שמדובר בסם, בחומר נרקוטי, אוחומצת חשיש לפחות בנגזרת של סם החשיש, שזה השם החוקי של סמים ידועים שמקבלים שינוי כימי קל כדי לנסות שלא להיות מוגדרים כסם מסוכן לפי הרשימה שבפקודת הסמים המסוכנים. במילים אחרות: בעוד שיש סמים "חדשים" שאין להם שם, בגלל שינוי קל בהרכב הכימי, והם נחשבים סמים בגלל שהם נגזרת של סם ידוע, "חומצת חשיש" איננה נגזרת ואיננה סם. נקודה.

מתעוררת השאלה, איך זה יכול להיות שאני, שהשכלתי משפטית, מגיע עם גילוי כזה ומערכת משפט שלמה עוד לא גילתה אותו? הייתכן?  התשובה עצובה אבל פשוטה – כן יתכן. עובדה.

בחרתי להביא לכם כאן סיכומי טענות שהגשתי במקרה של אדם שבגופו נמצאה "חומצת חשיש", סיכומים שבהם ביקשתי לזכות את הנאשם אפילו מבלי שהתגונן. הטענה הזו שלי נדחתה, בית המשפט סבר שעל הנאשם להעיד לפני שהוא גוזר את הדין זכאי או אשם, אבל הדבר הביא לכך שבהמלצת בית המשפט התיק הסתיים בעונש סמלי כפשרה.

אני מניח שמידע כזה קוראים רק אלו שמתעניינים בפרטים לעומק ולכן הנה הדברים במלואם.

חומצת חשיש

 

 

זה המקום לכתוב תגובה. כאן אפשר לשאול שאלות או לבקש עצה. אנו נעשה כמיטב יכולתנו להשיב