בכירי עורכי הדין לתעבורה מגינים על גברת עוזרי בפני הרכב השופטים בירושלים

בכירי עורכי הדין לתעבורה מגינים על גברת עוזרי בפני הרכב השופטים בירושלים

(15.12.10) אחרי שני פסקי הדין המאכזבים של הרכב השופטית בבית משפט השלום (רף אכיפה של 400 מיקרוגרם) ושל הרכב שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים (רף אכיפה של290 מיקרוגרם), אשר הגנו על הינשוף במקום לפסול אותו, התלכדו עורכי דין לתעבורה מכל רחבי הארץ במאמץ לבלום את שורת פסקי הדין הנותנת תוקף לאכיפה בלתי חוקית ורשלנית של משטרת ישראל.  בחודש אוקטובר התכנסנו בלשכת עורכי הדין וכ-60 עורכי דין הצביעו פה אחד בהחלטה להצטרף למאבק באופן פעיל.

גולת הכותרת של מאבק זה הייתה התיצבותם של כ- 20 עורכי דין מכל רחבי הארץ לדיון ביום 15.12.10 בפני הרכב השופטים ריבלין טננבוים וחן, כשאני מושיט לבית המשפט יפוי כח חתום לכל אחד מהם מטעם גברת עוזרי – הנאשמת!

בדיון השתתפו בפועל מבכירי עורכי הדין לתעבורה בארץ, עו"ד יוני שניאור מירושלים, עו"ד יוסי יעקובי מנצרת ועו"ד אהוד מלמה מתל אביב, אשר חקרו בחקירה נגדית את עדי התביעה והפליאו את השופטים בידע וממצאים. בחקירות הנגדיות נתגלו עובדות חמורות המעמידות באור חמור ביותר את משטרת ישראל, ובייחוד את קברניטי המעבדה המשטרתית המתחזקת את מכשירי האכיפה השונים. זו המתגלה כמקום שאינו ראוי כלל ועיקר לכותרת "מעבדה".

אף אם לא היינו צריכים לזה הוכחה – כל אחד מהם התגלה שוב שפרקליט היודע את מלאכתו היטב!  תודה לכם.

ברצוני להזכיר כאן גם את עורכת הדין יעל שלגי, שתורמת ממרצה וידיעותיה, וניסיונה הרב משמש דבק מאחד לרבים מאיתנו, הרגילים לפעול בשגרת יומם כראשי משרדים והפעם כל אחד הוא חבר שווה בצוות רחב למדי… וגם אני לא התפרקתי לגמרי מהדומיננטיות שלי.  סליחה.

ישבתי באולם בית המשפט, ולנגד עיניהם המשתאות של השופטים לא נטלתי חלק פעיל בדיון המקצועי, ולבי גאה מרוב שמחה למראה העובדה שעורכי הדין מכל רחבי הארץ התעלו מעל טרדות היום יום, מעל עניינם של אגו ויריבות מקצועית, מעל החשש שמעתה תכביד עליהם התביעה המשטרתית את האפשרות להידבר, והתאחדו למען מטרה שאין צודקת ממה – להעמיד את עולם השיפוט מול השבר החמור שהוא נתון בו ואין עימו אפילו יכולת להתבונן פנימה ולהבין.

איחוד כוחות כזה לא היה מעולם. עורכי דין המתייצבים ללא שכר כאיש אחד להגן על עקרונות משפטיים – זהו חידוש חשוב שאסור למערכת המשפט להחמיץ. העיתונות מרבה לסקר את שביתת הפרקליטים. על מה הם שובתים? כל שכר! על כסף! אנחנו לעומת זאת פטריוטים – אנו שובתים על עקרונות של משפט וצדק. אין לנו קרן שביתה. הכיס הוא כיסנו. כבר אמרתי מזמן – פרשת עוזרי היא צומת דרכים חשוב במשפט הארץ הזו, והיא עוד תילמד שנים רבות בכל בתי הספר למשפטים!

זה המקום להתנצל ברבים בפני כבוד השופטים ריבלין, אב בית הדין, כבוד השופט חן אביטל וכבוד השופט ד"ר אברהם טננבוים. כבודכם – הלכתם כברת דרך נכבדה בפסק הדין הראשון. כברת דרך כמידת היכולת הנפשית המרבית שאפשר לדרוש במצב התודעתי שבו פעלתם. אני קיוויתי ליותר – לפסילת הינשוף – אבל אני מכיר בזה שהאמנתם בכל ליבכם שהדבר הוא בבחינת אסון שאסור לדרדר אליו את מערכת המשפט.

המחלוקות שלי אתכם עדיין קשות ביותר. הניסיון לקעקע את דמותי, הפחתת הערך השיטתית שעורך לי כבוד השופט ריבלין בפרהסיה פעם אחר פעם אינם דברים שמחלתי עליהם. ההלם העיקרי של רבים מהנוכחים באולם היה על צורך התנהלות הדיונים, ומכיוון שאני ישבתי בצד, ניטלה מכבוד השופט ריבלין האפשרות להאשים אותי הפעם… .

אני מתנצל בפניכם על שנקלעתם שלא ברצונכם לצומת החשוב הזה במשפט הארץ הזאת. לא ביקשתם לעצמכם את הנטל הזה. הוא נכפה עליכם על ידינו – עורכי הדין הר כגיגית. לא ביקשתי את רשותכם להעמידכם בפני הדילמה הכבדה הזו. התפרצתי להיכלכם כמי שסבור שאין ברירה. הנחתי בפניכם יצירות ספרותיות הפרוסות על פני קשת רחבה של תרבויות והיסטוריה, כמבקש לפתוח ולהבהיר את התובנה – צריך לאסוף הרבה תעוזה ואומץ, להפסיק את העוול ולהתעלם מכל שיקולים זרים כשמדובר בעשיית משפט וצדק! השאלה מה יהיה על כל אלו שכבר הושעו, או על אלו שעומדים לדין – היא שיקול פסול וזר.

איננו מבקשים מאיש להכות על חטא. אנו מבקשים להחזיר סדרי בראשית למשפט הארץ הזו. הא ותו לא. תוחזר חזקת החפות למקומה, ולא יורשע אדם אלא אם הוכח מעבר לכל ספק סביר על ידי התביעה כי הוא אשם. זה הכל!

אין זו הפעם הראשונה שאני מבקש את סליחתכם. גם את סיכומי בגילגול הקודם פתחתי בבקשת סליחה כשאני משתמש במשורר ח.נ. ביאליק כמתווך הטוב ביותר שנמצא לי להסביר את עצמי. כל שאנו עושים כמנהג עורכי הדין של פעם אנו עושים. סליחה.

אני מתנצל גם בפני עו"ד בני סמו נציג התביעה, שנוהג כפי שחונך לנהוג, וכפי שהוא סבור שלובש מדי שוטר חייב לנהוג. צר לי חברי המלומד – שום דבר לא אישי נגדך. גם אתה לא יכולת לשער כי שדרות הפיקוד המשטרתי המתוות לך את דרך הישר יוליכו אותך  הישר אל עמק הבכא הזה שנקלעת אליו. צר לי. גם זה לא אישי.

לא אצא ידי חובתי אם לא אזכיר כי המשך הדיון נקבע ליום 18.1.11 בשעה 1700 בבית משפט השלום לתעבורה. כל מי שרוצה להצטרף או להתעדכן מוזמן לפנות למשרדנו  או לעורכי הדין הנזכרים לעיל.

פתחתי את המסע הזה בהודעות שפרסמתי בעיתונות הקובעות: "כל מי שהועמד לדין על פי מדידת "ינשוף" – זכאי בעיני החוק. המסע שעברנו רק חיזק אותי בדעתי זו!

דוד קולקר עו"ד

זה המקום לכתוב תגובה. כאן אפשר לשאול שאלות או לבקש עצה. אנו נעשה כמיטב יכולתנו להשיב