בדיקת המאפיינים – ואלכוהול בגוף

רבים מאד מביעים זעם ממש, על כך שנמצאו "תחת השפעת אלכוהול" על פי בדיקת מאפיינים. לצערי הרב- הרוב המכריע מבינהם צודק לחלוטין. לרובם המכריע נגרם עוול. כדי שבדיקת המאפיינים תהיה ראויה לשמש ראייה במשפט פלילי ואפשר יהיה להרשיע על פיה, נדרשים שני תנאים בסיסיים: 1. שהבדיקה תהייה ותעשה ל פי חוק 2. שהבדיקה תעשה באופן מקצועי ומהימן

בדיקה על פי חוק – לצערי הרב בדיקת המאפיינים איננה מעוגנת בחוק. השימוש בה נעשה בניגוד לחוק כבוד האדם וחרותו. שוטר עוצר אזרח באישון לייה בלי כל אסמכתא חוקית עושה לו בדיקה משפילה. כןכן – משפילה. תשאלו כל אחד שנדרש לעמוד בצורה מוזרה, להתמודד עם פקודות הליכה מוזרות ובלתי מובנות לעיתים קרובות, שלא לדבר על טרטורים המזכירם את ימי הטירונות והבקו"ם.

לאחרונה קם כבוד השופט ד"ר אחיקם סטולר מבית המשפט המחוזי במחוז המרכז (פתח תקווה) ואמר את דברו בצורה ברורה. איך זה ייתכן שהבדיקה נעשית בלי שה"נחקר" יודע שהיא עלולה להפליל אותו? איך זה הבדיקה עשית בלי שתוצאותיה נמסרו לנבדק? איך זה היא נעשית בלי שהנבדק בכלל יודע שהיא עלולה לשמש בסיס לכתב אישום? איך זה ייתכן שהנבדק כלל אינו פוגש את האיום הזה אלא רק דקום ספורות לפני הכרעת הדין כאשר עורך הדין אומר לו – דע לך שהשופט יכול לזכות אותך מנהיגה בשכרות אבל להרשיע בנהיגה תחת השפעה על סמך בדיקת המאפיינים?  זו המציאות.  ומתי יכול היה הנאשם להתגונן? מי אמר לו שיש לו אפשרות לרוץ לבית חולים ולהוכיח את חפותו בבדיקת דם?

על פסק הדין הגישה התביעה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. רק האופטמיים שבינינו נותנים את אמונם שגם שם תחול תזוזה בהתייחסות לאכיפה האלימה הזו.

שהבדיקה תעשה באופן מקצועי-  איך מכשירה המשטרה את הבודקים? התשובה ידועה מראש: היא לא מכשירה אותם. חבר מלמד את חברו "מה עושים" והגרסאות משתכללות לפי  אזורים ונטיות אישיות. הטפסים לעריכת בדיקת המאפיינים משתנים לפי מצב רוחושל מישהו – שהוא קרוב לודאי לא איש רפואה. על כל פנים אין להם אחיזה בחוק או בתקנות. 

לפעמים את קורא את הטופס ומגחך: נהג אחד התחיל לצחוק כאשר התבקש ללכת כשהוא מצמיד את העקב לאגודל. איך אצמיד את העקב שהיא ברגל לאגודל שהוא בכף היד – חשב והתחיל לצחוק. השוטר לא הבין והתעצבן ואז שאל את השוטר: אגודל של איזו יד?  אתם מבינים שטוב לא יצא מזה. הוא הוכרז שיכור המדבר שטויות….

אבל בבית המשפט בינתיים לא מתייחסים לזה. רק בבית המשפט בפתח תקווה ושופטי מחוז המרכז. לתל אביב למשל – זה עוד לא הגיע…..

ועוד תופעה – אתם מכירים את זה ממשרד הרישוי: הבוחן אינו מוסר את התוצאה של מבחן הנהיגה במקום. צריך להתקשר מאוחר יותר ולברר. כאן המצב חמור יותר: איך הייתי – שואל הנבדק. מצויין- משיב השוטר. רק אחרי שורך הדין מקבל את המסמכים אחרי שבועיים מתגלה ש…. נכון, ניחשתם – נכתב שם שהנבדק התנדנד והחטיא הבאת האצבע לאף והוכרז כשיכור.

מי כאן השיכור? הייתי אומר שצריך לצפות ממערכת השפיטה שתתעורר.

זה המקום לכתוב תגובה. כאן אפשר לשאול שאלות או לבקש עצה. אנו נעשה כמיטב יכולתנו להשיב