ynet ינשוף ובדיקות שכרות

היום (12.9.11) פרסם אתר YNET כתבה מרשימה תחת הכותרת "חשיפה: המלצות לשינוי בדיקות שכרות לנהגים". בכתבה שורת המלצות לשינויים במכשיר הינשוף ובתפעולו כפי שהן מופיעות בהמלצות שהגישה וועדה בין משרדית ברשות הד"ר שלמה אלמוג, למנכ"ל משרד התחבורה, אשר הודיע כי הן ייבחנו בקפידה. עוד נאמר בכתבה כי "שופט תעבורה בכיר שקיבל לידיו את הדו"ח, הבהיר לאחרונה כי "ברור מהדרישות הרבות שבדו"ח כי המצב הנוכחי (של בדיקות השכרות) איננו ראוי, ויש לעשות לשינויו – ויפה שעה אחת קודם".

כמה מילים על השופט שהוא –ד"ר אברהם טננבוים, על ד"ר שלמה אלמוג ועל תוכן הכתבה.

על השופט: עוד ביוני 2010, במהלך "משפט עוזרי" שהוא המשפט שבאמצעותו הבאתי לידיעת הציבור את אותה רשימת ליקויים חמורה שעכשיו אומצה מהחל ועד כלה ומופיעה כרשימה המלצות של הוועדה הבין משרדית, סיפר כבוד השופט כי בפניו מונחת טיוטה של הפרק הדן באכיפה באמצעות הינשוף, על מנת שיעיר עליו את הערותיו.

כמו כן, ומאחר שהיינו בשלב של לפני הגשת סיכומים, המליץ בפני לפנות אל ד"ר אלמוג ולבקש ממנו את העתק הדו"ח, מתוך כוונה שהנושאים המופיעים בו יהוו עוד ראייה לביסוס פסק הדין שיינתן בעניין עוזרי. תהיתי ביני ובין עצמי הכיצד זה מתערבבות להן הרשויות והרשות המבצעת מעבירה לרשות השופטת את החומר לקבלת הערות מידי שופט שאת מרב המידע, למד דווקא ממני, ועוד יותר תמהתי הכיצד זה האיש שבעיני, אחראי יותר מכל אחד אחר למחדלי האכיפה באמצעות הינשוף, מונה לראש וועדה שעוסקת במחדליו שלו. ימים לא רבים אחר כך, פורסם פסק הדין אשר משקף בצורה ברורה  הלך רוח, שהינשוף, תחזוקו והפעלתו אינם תקינים, אבל יחד עם זאת קובע בצורה תמוהה עד להחריד – שהינשוף אמין.

לפני כחודש, פרסם כב' השופט טננבוים, פסק דין אמיץ מאין כמותו שבו גילה לציבור את האמת, תוך שימוש במכתם של כבוד השופט המנוח לנדוי מבית המשפט העליון, אשר טבע את האמרה "אמת ויציב – אמת עדיף", בפסק הדין בעניין גדעון ביטון  מודה השופט טננבוים כי חרג מהחובה לפסוק לפי האמת בלבד ולגבי דידו, יש מקרים בהם יציב גובר על אמת.  לא כל שופט ניחן באומץ הלב הזה, ועל כך אני מכבדו יותר מכל. אבל יחד עם זאת ברור עכשו לעין השמש כי הפסיקה שהביאה לרף של 400 מיקורגם אומרת בעצם שעל פי דיני העונשין היה צורך לזכות את כל הנאשמים ולפסול את הישוף עד להודעה חדשה! עד כאן בעניין השופט הנכבד. אני חולק על השופט וסבור שאוי לנו אם נטה את האמת לטובת צרכי הרגע!

ולעניין ד"ר שלמה אלמוג: במשך שנים נישא שמו של ד"ר אלמוג, כבר הסמכא החשוב ביותר בישראל אשר אישר את הכנסתו של מכשיר הינשוף לפעולה. בכל בתי המשפט כאשר נשאלה השאלה "מי הכשיר את הינשוף?" – שהרי הוא לא אושר באקט פורמלי מעולם! היתה אותה תשובה – ד"ר אלמוג הכשיר את הינשוף מטעם משרד התחבורה.

פרקליט המשטרה שביקש להזמין את ד"ר אלמוג להעיד, הגדיל והציג אותו כ"מר אלכוהול" של ישראל וכמי שהוא אביו של המכשיר. עטור הילה וכשהשופטים רוחשים לו כבוד מיוחד, הפתיע ד"ר אלמוג מעל דוכן העדים  את כולם בשלוש הצהרות: האחת, שהוא מעולם לא הכשיר את הינשוף מטעם משרד ממשלתי כלשהו, ומעולם לא טיפל בנושא מטעם משרד התחבורה או הבריאות. ההצהרה המפתיעה השניה היתה שהוא הודה והצהיר, הצהרה שלא נשמעה עד אז,  שיש סכנה בהרשעת חפים מפשע, אם רף האכיפה לא יעלה ל290 מיקרוגרם. וההפתעה השלישית היתה, כאשר בחקירה הנגדית הודה שהוא אינו מומחה לינשוף, מעולם לא בחן את תוכנו ואין לו את הכישורים לכך וכי ראה את המכשיר פעם אחת במשרדו.

עוד לפני שהעיד, או הגיש חוות דעת, פרסמתי כתבה שכותרתה "מי אתה ד"ר אלמוג" ואחרי שהעיד הוספתי כתבה נוספת המותירה תהיות חמורות לגבי התנהלות מערכת האכיפה והמערכת השלטונית בישראל. שתי הכתבות עדיין מופיעות באותו אתר. קראו שם, אין טעם שאחזור על הדברים.

על פי הפנייתו של השופט טננבוים, פניתי לד"ר אלמוג, לקל את מסקנות הועדה הבינמשרדית שעמד בראשה,  והוא סירב למסור לי את הדו"ח בטוענה כי בתוך שבועיים הוא יפרסם את הדו"ח.  כזכור היה זה ביוני 2010!!! זו היתה תואנה משום שפעם אחר פעם פניתי אליו במשך שנה והוא מצא דרך לסרב לי. היה ברור לי, מעבר לכל ספק, שהדו"ח נמצא במשטרה ומערכת האכיפה. הגיעו אליי ידיעות ברורות כשבמערכת האכיפה מתארגנים לפעול בעקבות ההמלצות שבדו"ח על מנת לבוא ולומר לציבור, מה אתם רוצים מאיתנו, אנחנו עושים יותר ממה שצריך ותיקנו את כל מה שביקשתם.

למרות שבעדותו בבית המשפט טען ד"ר אלמוג, כי זומן ע"י משטרת ישראל להיות חבר בצוות מצומם שכלל אותו, נציג משטרה ושני נציגים של היצרן, שהתאים ת המכשיר לצורכיה של משטרת ישראל עפ"י התוויות שהוא בעצמו התווה. לטעמי, פירושו של דבר שהוא האיש אשר קבע בפועל את גורלם של אותם אנשים שנבדקו בפועל על סמך אותם התוויות שהוא קבע, ואם היתה בזה שגיאה הרי שיש לו לפחות קורטוב של אחריות לשגיאה הזאת.  לצערי, הדו"ח והשינויים אינם מוכיחים שטעיתי דווקא, ומי שיצא נשכר ממאבקי  זה, הוא הציבור – שפטו בעצמכם.

עוד יש לומר שהשינויים שנעשו במכשיר, ונעשו שינויים במכשיר, בתוכנה שלו ובצורת תפעולו, נותרו ברובם סוד כמוס, בניגוד לפקודת התעבורה המחייבת את אישור המכשיר תחילה לפני שמתשמשים בו, בפרסום ברשומות. במילים אחרות – השימוש בינשוף החדש והבלתי מאושר בימים אלה הוא בחזקת הפרת חוק – חמורה פי כמה מנהיגה בשכרות!!!

תארו לעצמכם שבעל מכונית קטנה יחליף לה את המנוע במנוע חזק פי שניים, ישנה את המתלים ויעלה איתה לכביש, חיש קל תעצור אותו המשטרה על שינויים ברכב, ולא יעזור לו שיאמר שזו אותה מכונית!!! אבל דין אחר למדינה ויועצי ודין אחר לאזרח! ואם המטרה עושה כדברים האלה ללא חשש ובפרהסיה איך נקרא לזה אם לא מדינת משטרה? לקחו בשקט את המכשיר, שינו בחשאי את תוכנו וחושבים שעם ישראל טיפש.

כאן נשאלת כמובן השאלה היכן העיתונות?  מה היא עושה ואיך? ואולי היא עצמה פועלת בעצה אחת עם המשטרה?

ניקח למשל את YNET:  מי יכול להסביר איך עיתונאים מוכשרים כאלה, לא עלו על דו"ח הועדה המשרדית שהיה מוכן כבר ביוני 2010 ושאותו הם מפרסמים עתה כ"חשיפה"????  מי קנה את שתיקתם חס וחלילה? הם סתם לא מוכשרים? איך העיתון הזה לא יודע שמשטרת ישראל מפעילה ינשוף אחר חודשיים אחרי השינוי? מעניין אותם אם המכשיר החדש קיבל את האישור החוקי המחייב?

מזה כשנתיים מפרסם האתר הזה, וכמותו עיתונים אחרים, ידיעות סלקטיביות בנושא הינשוף. כל ניסיון שלי להביא לידיעת הציבור באמצעות עיתונאים, מידע מהותי, פוגש סקרנות רבה, התלהבות וזו מתפוגגת כבמגע קסם וזאת מסיבות לא ברורות ומובנות. אתר YNET עולה על כולם, הוא פשוט מסרב לקבל את המידע ובאופן עקבי מפרסם את פירות עמלי ומאמצי, הוא מרסם את התוצאות שהשגתי בעמל וממון רב מכיסי הפרטי, ומקפיד של להזכיר את שמי. זה אולי מרגיז אותי אישית אבל את כל הציבור צריך להדאיג ממש.

אז מה היה לנו? שופט אחד, שמעדיף יציבות על אמת, ד"ר אחד שעיצב מכשיר באופן שלומיאלי, וישב בראש ועדה שתמליץ מה לשנות. ועיתונות שטובלת במידע חשוב ולא מפרסמת אותו מסיבותיה היא.

 

 

זה המקום לכתוב תגובה. כאן אפשר לשאול שאלות או לבקש עצה. אנו נעשה כמיטב יכולתנו להשיב


תגובה אחת ל-“ynet ינשוף ובדיקות שכרות”

 1. דוד
  מיועדנו דר' שלמה אלמוג התראיין היום ברדיו המקומי ושם פרס את משנתו לגבי החלוקה בין הנהגים ולמידת "כמה" מותר לשתות בהתאם לגיל/לרכב.
  באותה הזדמנות הוא אמר שהינשוף אמין ובנוי על פי מיטב הטכנולוגיה,כאשר המראיין אמר לו כי יש טענות וספקות לגבי אמינותו ענה הדר' כי הכל ספקולציות.

  מישאל
  אתה יודע היטב מה דעתי. וכי מה רצית שיאמר? המראיין הרי לא ידע לשאול אותו אם הוא מומחה למכשיר או אם יש לו הכישורים לבחון את רכיביו.
  אבל אל דאגה. יותר מדי עורכי דין מרגישים שירקו להם בפנים והם לא מוכנים יותר להעמיד פנים שזה גשם. לגבי הדר אלמוג הגיע הזמן שנפנה למבקר המדינה.
  דוד