נהיגה בשכרות ואסטמה

לא הצלחת לנשוף בגלל אסטמה? מה יהיה? השאלה בכותרת איננה מה הדין אלא מה יהיה, ולא במקרה. הסיבה היא שהדין איננו מיושם ככתבו  וכלשונו ורוב השופטים, כמו כל השוטרים, נוהגים במי שלא נשף בגלל מגבלה גופנית או נפשית, או במי שנשף ולא הצליח להרשיע את עצמו בנשיפה הגונה מלאת אלכוהול, כנוכל שהכשיל את הבדיקה! זו […]

סירוב לבדיקת ינשוף – זיכוי ותקינות

בדיקת נשיפה סירוב והזיכוי האפשרי כבוד השופט שמואל מלמד, זיכה (1.3.12) מאשמה של סרוב לתת דגימת נשיפה, נהג שנדרש לנשוף, נשף, אלא שלא הצליח להפיק תוצאה מרשיעה מהינשוף.  זיכוי מעבירה זו נחשב לקשה במיוחד. בדרך כלל ניצב לו על דוכן העדים שוטר המעיד שהנהג הכשיל את הבדיקה בכוונה. ובכך די כדי להרשיע. יש מאות רבות […]

סירוב למתן דגימת נשיפה דם או שתן

סרוב לבדיקת שכרות עבירת הסרוב – משמעותה, היקפה ושכיחותה מה פתאום שיעצרו אותי כך סתם בלי סיבה וידרשו ממני לתת דגימת נשיפה? זו הרי פלישה לתחום הפרט. מה פתאום ששוטר יורה לי לתת דגימת דם, או שתן – מהיכן לקוחה הזכות הזו? הרי אסור לו לערוך חיפוש על גופי או במכוניתי, מדוע שיהיה מותר לו […]