בדיקת דם לאלכוהול

אלכוהול בדם ואלכוהול בנשיפה אחרי שתיית אלכוהול משחררת מערכת העיכול אל הדם את האלכוהול בתהליך שקוראים לו ספיגה, זה השלב שבו נספג האלכוהול שבמשקה והמזון  דרך מערכת העיכול אל מערכת הדם. התהליך הוא הדרגתי ושונה מאדם לאדם. אצל האחד זה יארך 15-20 דקות על שיגיע לשיא הספיגה, ואצל אחר שעה או שעה וחצי. (חשוב אם […]

סירוב למתן דגימת נשיפה דם או שתן

סרוב לבדיקת שכרות עבירת הסרוב – משמעותה, היקפה ושכיחותה מה פתאום שיעצרו אותי כך סתם בלי סיבה וידרשו ממני לתת דגימת נשיפה? זו הרי פלישה לתחום הפרט. מה פתאום ששוטר יורה לי לתת דגימת דם, או שתן – מהיכן לקוחה הזכות הזו? הרי אסור לו לערוך חיפוש על גופי או במכוניתי, מדוע שיהיה מותר לו […]